08.06.2015 

ЗАПОВЕД

Заповед на кмета на Община Ценово за определяне на спечелил на търг с явно наддаване за продажба настояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на Община Ценово.

прочети »