29.07.2015

ОБЯВА

Заповед на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелил участник в проведената процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - моторно превозно средство, автобус марка "Мерцедес" модел 0309. 

прочети »