05.09.2019

ОБЯВА

Със Заповед №РД-11/ 131 от 03.09.2019г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 години на земеделска земя общинска собственост.  

Заповед №РД-11/131>>