09.10.2019

ОБЯВА
         
Задание за обхвата и съдържанието на доклад за Оценка на въздействието върху околната среда на проект "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав"
На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав предоставя публичен достъп до Заданието за обхвата и съдържанието на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда на проект "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав" и приложенията към него.
Задание ДОВОС >>  
Приложения >>