“Възлагане на автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община  Ценово” със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 Обществен превоз на пътници по автобусна линия с. Беляново – гр. Бяла, съгласно утвърдена Областна транспортна схема по Маршрутно разписание, с час на тръгване от с. Беляново – 06.50 ч. и на 12.00 ч. от гр. Бяла със забележка Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно в делнични дни от понеделник до петък

Обособена позиция № 2: Обществен превоз на пътници по автобусна линия с. Беляново – гр. Бяла, съгласно утвърдена Областна транспортна схема по Маршрутно разписание, с час на тръгване от с. Беляново – 08.00 ч. и на 11.00 ч. от гр. Бяла със забележка Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно в празнични, почивни дни и четвъртък.

Обособена позиция № 3: Обществен превоз на пътници по автобусна линия с. Беляново – гр. Бяла, съгласно утвърдена Областна транспортна схема по Маршрутно разписание, с час на тръгване от с. Беляново – 13.30 ч. и на 16.30 ч. от гр. Бяла, със забележка Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно в празнични, почивни и делнични дни.