31.12.2021

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получена информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за  инвестиционно предложение „Пристройка и преустройство на съществуваща сграда за битови помещения в цех за стерилизирани месни консерви, с местоположение УПИ I, кв. 85а по плана на с. Новград, община Ценово, обл. Русе“, с възложител ЕТ „Любомир Инавов - Аксел“.

Всички, които желаят да  изразят мнения и становища по гореописаната информация могат да го направят в сградата на Община Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, пощенски код 7139 , Кметство Новград или в РИОСВ – Русе,  „Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000

приложение >>