27.08.2019 г.
Покана до определено лице по реда на чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: 
Упражняване на Независим строителен надзор на обект Изграждане на мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално обединение на България в с. Новград, община Ценово, област Русе

1. Покана;  
2. Технически спецификации;  
3. Проект на договор;  
4. Образци на документи;  
5. Технически проект;    
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП   

16.09.2019 г. 
Протокол 1 от 16.09.2019 г. 

20.09.2019 г.