24.06.2019 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

Уведомяваме Ви, че на 26.06.2019г – 28.06.2019г от залез слънце  до 10:00 часа на следващия ден Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари  с препарат „Килол ЕК” /топъл аерозол/ и Цитрол 10/4 УЛВ. Терените подлежащи на третиране са населените места  в Община Ценово /с. Ценово, с. Белцов, с. Долна Студена, с. Пиперково, с. Караманово, с. Новград, с. Джулюница, с. Кривина, с. Беляново/ в следния ред:

На 26.06.2019г – с. Кривина, с. Новград, с. Джулюница;

На 27.06.2019г – с. Ценово, с. Долна Студена, с. Пиперково;

На 28.06.2019г- с. Караманово, с. Белцов, с. Беляново.

Моля да предприемете съответните мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства.

 При неподходящо време, третирането ще се извърши в последващите дни с благоприятни климатични условия.

Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ

Кмет на Община Ценово