12.06.2019

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

Уведомява ме Ви, че на 16.06.2019г от залез слънце  до 10:00 часа на 17.06.2019г. Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари  с препарат „Килол ЕК” /топъл аерозол/ и Цитрол 10/4 УЛВ. Терените подлежащи на третиране са населените места  в Община Ценово /с. Ценово, с. Белцов, с. Долна Студена, с. Пиперково, с. Караманово, с. Новград, с. Джулюница, с. Кривина, с. Беляново/. 

Моля да предприемете съответните мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства.

 При неподходящо време, третирането ще се извърши в последващите дни с благоприятни климатични условия.

 

 Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ

Кмет на Община Ценово