16.04.2019

Т О М Б О Л А
Община Ценово организира ТОМБОЛА. В нея ще вземат участие данъкоплатци платили целия размер на всичките си задължения за местни данъци и такси към община Ценово в срок до 30.04.2019 г.
Печелившите участници ще бъдат изтеглени на в 9:00 часа на 10.05.2019 г. от Кмета на Община Ценово. Същите ще бъдат обявени на сайта на общината. 
 
Виж подробности и НАГРАДИ