Община Ценово ще осигури заетост на 3 специалисти по Програма „Старт на кариерата”. Възможност да започнат трудовия си стаж в Община Ценово ще имат лица завършили Висше образование в следните направления:
- Икономика – Специалист  „Финанси” – за дирекция „Обща администрация”
- Икономика – за отдел „Общинска собственост и Специализирани общински     дейности” ,            
- Администрация и управление - за Дирекция „Обща администрация”
 
Изискванията към кандидатите са:
-Възраст до 29 ненавършени години към 26.06.2013 година включително; Завършено висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място; Да нямат трудов стаж по специалността; Да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”.
 
Документите за кандидатстване се приемат в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Бяла 
в срок до 26.06.2013 год. Стажът е с продължителност от 9 месеца.