22.06.2020

Справка относо постъпили предложения във връзка с проект на наредба №3 за общинската собственост на Община Ценово.
прочети » 
Справка относо постъпили предложения във връзка с проект на наредба №11 за общинската собственост на Община Ценово.
прочети »