12.06.2020 г. 

Справка относо постъпили предложения във връзка с проект на Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово.

прочети »