23.08.2019

СПИСЪК

на стопаните от селата от община Ценово област Русе, които са заклали прасета за угояване в личните си стопанства, тип "заден двор", в изпълнение на Заповед №6-95-00-474/10.07.2019 г. и Писмо №37-00-5/08.08.2019г. на Областен управител на Област Русе.

- Списък