15.06.2020

ОБЯВА

Със Заповеди №РД-11/091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 099 от 09.06.2020г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с таино наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 години на земеделска земя общинска собственост.  

Заповеди - спечелили търг>>