23.04.2021

ЗАПОВЕД

  Със Заповед №РД-11/151 от 19.04.2021г., на кмета на Община Ценово се сключва договор за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на офис помещение от 12 кв.м  –  собственост на Община Ценово.

Заповед №РД-11/151>>