01.07.2019

ОБЯВА

Със Заповед №РД-11/ 090 от 25.06.2019г., Заповед №РД-11/ 092 от 25.06.2019г. и Заповед №РД-11/ 096 от 28.06.2019г.. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем земеделски земи общинска собственост. 

Заповед №РД-11/090>>  

Заповед №РД-11/092>>  

Заповед №РД-11/096>>