28.04.2021

ЗАПОВЕД

   Със Заповед №РД-11/057 от 28.04.2021г., на кмета на Община Ценово се нареждат действия за премахването на бетоновите градински бордюри, разположени напречно на тротоар, като контур на бетоново отливане, също върху тротоара, прилежащ на ул.”Дунав” в с. Ценово, пред дома на г-н Денислав Цветанов Цветанов и г-н Преслав Цветанов Цветанов.

Заповед №РД-11/057>>