29.04.2021

ЗАПОВЕД
  Със Заповед №РД-11/053 от 23.04.2021г., на кмета на Община Ценово се нареждат действия по продажбада на идеални части от УПИ в с. Караманово.
Заповед №РД-11/053 >>