14.06.2017 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с уведомителни писма с Изх. №82/13.06.2017г, и Изх. № 89/13.06.2017г Ви уведомяваме, че от 17.06.2017 до 19.06.2017г. в интервала след залез слънце до 10:00 часа на следващия ден  Димитър Костадинов Шишков – ЕТ „ДЕКАДАНС” и Камен Димитров Шишков – ЕТ „Камен Шишков” ще проведат растителнозащитно мероприятие – третиране на слънчоглед срещу болести, плевели и листно подхранване. При третирането ще се използват следните препарати: Пиктор СК – 50 мл/дка, Торнадо 5ЕК – 200 мл/дка, Мастербленд – 500гр./дка.  Третирането ще се извърши  в землището  на с. Ценово, в следните местности:
-         Местност Папаз панара – 144 дка
-         Местност Орандолу – 221 дка
-         Местност Тополите – 283 дка
-         Местност Дюзлюка – 88 дка
-         Местност Папрата – 99 дка
-         Местност Липите – 275 дка
-         Местност Питан борун – 85 дка
-         Местност Тополите – 21 дка
-         Местност Четменски салкъми – 86 дка
Моля да предприемeте съответните мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.
Уведомителни писма »