21.05.2021      

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Уведомява ме Ви, че  от 25.05.2021г до 28.05.2021г. включително от 20:00 до 10 часа на следващия ден Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари  с препарат „Цитрол 10/4” /топъл аерозол/. Терените подлежащи на третиране са населените места  в Община Ценово /с. Ценово, с. Белцов, с. Долна Студена, с. Пиперково, с. Караманово, с. Новград, с. Джулюница, с. Беляново, с. Кривина/.

Моля да предприемете съответните мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства.

При неподходящо време, третирането ще се извърши в последващите дни с благоприятни климатични условия.

 Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО