07.01.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получено Инвестиционно намерение „Изграждане на съоръжения за аквапоника, хидропоника за аквакултури и лаборатория за безпочвено отглеждане на зеленчуци“, с възложител „Гроу Фабрик“ ЕООД. Всички, които желаят да се запознаят с инвестиционното предложение и да  изразят мнения и становища могат да го направят в сградата на Община Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, пощенски код 7139 , Кметство Новград или в РИОСВ – Русе,  „Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000

Уведомление
Проект
РИОСВ_ПРОЕКТ_Техническа_част