19.07.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомявам Ви, че във връзка с евентуално настъпили материални и финансови щети на жилищни и стопански обекти, съоръжения, земеделски земи и култури и всякакъв друг вид движима и недвижима собственост, в резултат на усложнената синоптична обстановка от 02-04.07.17 (както и при аналогични случаи) на територията на цялата област Русе и съставните общини и населени места, всички заинтересовани юридически и физически лица, които биха искали да получат сътоветната справка, единствено валидна пред съответните застрахователни компании, би следвало да се обръщат за съдействие към нас - Метеорологична обсерватория - гр. Русе.
Справката е задължително изискуем документ в случай на описание и оценка на настъпили щети, поделжащи на компенсиране. От нас можете да получавате справки и за вече отминали синоптични обстановки, за данни за отделни или набор от няколко или всички метеорологични елементи (температури, валежи, вятър и др.), а също и краткосрочни и дългосрочни прогнози за времето за дадено населено място или община с конкретни предупреждения за очаквани опасни и особено опасни явления. Разполагаме с добре развита мрежа от станции и постове на територията на почти всяка община в рамките на област Русе, вкл. в гр. Две Могили и селата Горно Абланово и Караманово. 

д-р Е. Иванов, р-тел на МО-Русе 

Метеорологична обсерватория - Русе,
ул."Княжеска"№8 (сграда на Военно окръжие), ет. 2-дясно, офис 16
тел. 0887 / 26 28 26

http://hmo-ruse.simplesite.com