13.06.2016 

Решение № ЕО 16/2016г.

на

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за проект "Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Ценово- Свищов"

 

Решение на МОСВ >>