15.10.2018

СЪОБЩЕНИЕ 

Разпределението на масивите за ползване на земеделски земи, в това число разпределението на имотите по чл. 37в, ал. З, т. 2 от ЗСПЗЗ /т. нар. ”бели петна”/ в землищата на селата от община Ценово област Русе за стопанската 2018 / 2019 г., 

Прочети подробно: