02.02.2021

ОБЯВА

Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 22/13.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантнa длъжност за оркестрант в състава на Националната гвардейска част-военно формирование (54800) гр. София, която следва да се заеме от лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и чужбина.

Срок за подаване на документи по местоживеене и постоянен адрес -11.02.2021 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

Военно окръжие I степен Русе
гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8
телефон: 082/834 817
Офис за военен отчет-Община Бяла
гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3
телефон: 0889 756 330
Линк към обявата: http://www.comd.bg/bg/content/konkurs-za-vakantna-dlzhnost-za-voenen-orkestrant-v-nacionalnata-gvardeyska-chast-za