18.05.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

Във връзка с уведомителни писма с Изх. №26/17.05.2018г, и Изх. № 30/17.05.2018г Ви уведомяваме, че от 22.05.2018 до 24.05.2018г. в интервала след залез слънце до 10:00 часа на следващия ден  Димитър Костадинов Шишков – ЕТ „ДЕКАДАНС” и Камен Димитров Шишков – ЕТ „Камен Шишков” ще проведат растителнозащитно мероприятие – третиране на пшеница срещу болести и неприятели. При третирането ще се използват следните препарати: Рекс ултра  – 60 мл/дка; Диамант макс – 150 мл/дка, Алегро СК – 100 мл/дка, Приаксор ЕК– 100 мл/ дка, АФИКАР 100 ЕК – 25 мл/ дка

Третирането ще се извърши  в землището  на с. Ценово, в следните местности:

- Местност Папаз панара – 143 дка
- Местност Орандолу – 216 дка
- Местност Тополите – 304 дка
- Местност Дюзлюка – 88 дка
- Местност Папрата – 99 дка
- Местност Липите – 370 дка
- Местност Питан борун – 85 дка
- Местност Четменски салкъми – 86 дка
- Местност Тъшлиеулу – 29 дка 

Моля да предприемeте съответните мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.

 Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово