28.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Община Ценово съобщава на всички жители на общината, че на 03.01.2019 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ценово, ще се проведе публично обсъждане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 

цялото предложение >>