25.05.2018

ОБЯВА

           Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за създаване и отглеждане на трайни насаждения за срок от 20 години.

Обява >>  

Заповед >>   

Документация >>