07.08.2019

ПРОТОКОЛИ

           Във връзка Заповед № 264 от 11.07.2019г. на кмета на Община Ценово и чл. 37 ал. 4, от ЗСПЗЗ  с които се предоставят за ползване поземлени имоти общинска собственост, представляващи пасища и мери. 

Протокол №1>>  

Протокол №2>> 

Протокол №3>>   

Протокол №4>>   

Протокол №5>>