08.07.2019г.

 ПРОТОКОЛ

от извършената проверка в Община Ценово на основание чл. 405а от Изборния Кодекс във връзка с чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

Протокол: