27.08.2019

ПРОТОКОЛ 6

от извършена делба на имот № 000208 в землището на село Белцов  

Протокол 6