24.08.2023
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
   Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ценово
Цялото предложение >>