17.08.2018
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
 
   ОТНОСНО: Предложение за приемане на наредба № 21 за управление на отпадъците на Община Ценово
цялото предложение >>   
проект на наредбата >>