09.07.2020

ЗАПОВЕД

 Със Заповед №РД-11/115 от 09.07.2020г., на кмета на Община Ценово се прекратява договор за наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд. 

Заповед за прекратяване>>