28.09.2021

Предоставянето на топъл обяд в Община Ценово приключва на 30.09.2021г.

     На 30.09.2021 г. приключва изпълнението на дейностите по договор № BG05FMOP001-5.001-0206-C01, сключен на 31.03.2021 г. за проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Ценово”, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

Прочети подробно: