29.12.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на наредба за изменение на Наредба № 2 за общинската собственост на Община Ценово и изменение на Наредба  № 20 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на стоежи или части от тях на територията на Община Ценово.

Цялото предложение >>  
Протест от Окръжна Прокуратура >>