08.06.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и осигоряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Ценово.

Цялото предложение >>