23.06.2017


ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Наредба  № 2 за общинската собственост

цялото предложение >>   

Проект на Наредба №2 >>