05.04.2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията  на Община Ценово.

цялото предложение >>