08.09.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно: Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправянe, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Ценово.

цялото предложение >>   
Проект на Наредбата >>