07.08.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: 

Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

цялото предложение >>