28.07.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Наредба  № 19 за местните данъци и изменение на Наредба  № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в община Ценово.

цялото предложение >>   
Проект на Наредба №19 >>