25.09.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Наредба  № 19 за месните данъци и изменение на Наредба № 3 за месните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в община Ценово.

цялото предложение >>   
Проект на Наредба №19 >>