21.11.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Наредба № 19 за местните данъци и изменение на Наредба  № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в община Ценово.

Цялото предложение и проект на Наредба №19 >>  

Финансов Анализ >>  

Сравнителни таблици >>