30.11.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка и определяне размера на "Такса за битови отпадъци" за 2018 година. 

Цялото предложение >>   
Доклад на план сметка за битовите отпадъци за 2018г. >>   
План-сметка за битовите отпадъци за 2018г. >> 
Проект на такса за битовите отпадъци за 2018г >>