21.05.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово.

Цялото предложение >>   
Финансов анализ >>   
Предложение за нови цени >>