05.11.2015

ПОКАНА

за първо заседание на новоизбрания Общински съвет Ценово

мандат 2019 – 2023 г.

 На основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областния управител на област Русе със Заповед № 4-95-00-740 от 05.11.2019 г. свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет Ценово, мандат 2019 – 2023 г. 

Заседанието ще се проведе на 06 ноември 2019 г. в залата на НЧ „Христо Ботев - 1898“ с. Ценово от 11,30 часа 

 прочети подробно: