09.05.2016 

„Местната инициативна група Ценово – Свищов“ 

ПОКАНА

за обучение на местни лидери – бизнес, читалища и НПО, малцинства, земеделци, местна власт и други

на тема: “ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ЕС В ПЕРИОДА 2014-2020 Г“

ПОКАНА