20.09.2018

ОБЯВА

 На основание Заповед № РД–11–151 от 18.09.2018г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните обекти общинска собственост:

Обява >>  
Заповед >>  
Документация >>